NAŠ KLUB

STROKOVNI SVET

Naloge strokovnega sveta Atletskega kluba Velenje:

Člani strokovnega sveta

Natalija BahPredsednica in strokovna delavka AKV
Tanja ŠalamonČlanica
Ivan LampretČlan
Jerneja SmonkarČlanica
Saša VrčkovnikČlanica
Tomislav PopetrovČlan