SPONZORJI

RGP

Ključne aktivnosti družbe RGP so:
 • izvedba geotehničnih in gradbenih  storitev,
 • izvajanje zahtevnih sanacij v rudarstvu in gradbeništvu,
 • izgradnja podzemnih prostorov,
 • proizvodnja specialnih betonskih mokrih in suhih mešanic,
 • pridobivanje kakovostnih kamenih agregatov po najsodobnejših okolju prijaznih metodah,
 • aktivnosti povezane z širitvijo dejavnosti.

Rdeča dvorana ŠRZ Velenje

Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije in sicer:

 • upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo,
 • sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture na področju športa in rekreacije,
 • organizira, izvaja, posreduje, spodbuja in spremlja športne in rekreativne prireditve in tekmovanja,
 • izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področja športa in rekreacije,
 • izvaja strokovno in finančna- administrativna opravila za Športno zvezo Velenje…

TAMPOTISK

Naši poslovni partnerji so pri nas vedno na prvem mestu. Naše dejavnosti nam dajejo poslovno širino, ki skupaj z medsebojnim spoštovanjem vseh zaposlenih in jasno vizijo razvoja prispeva k stabilnosti in nenehni rasti. S poslovnimi partnerji gojimo korekten in profesionalen odnos.

Potrditev, da delamo dobro in razmišljamo pravilno, nam dajejo naše stranke, ki so nam zaupale in nam zaupanje še naprej izkazujejo s svojo zvestobo.

MESTNA OBČINA VELENJE

Mestna občina Velenje zagotavlja dobre pogoje za izobraževanje z urejenim sistemom osnovnih, različnih srednjih in višjih šol. Štipendiramo in spodbujamo štipenditorje za zagotavljanje finančnih sredstev za šolanje za deficitarne poklice ter aktivno delovanje v Mestni občini Velenje.

Velenje je zagotovo tudi mesto športa. Mestna občina Velenje skrbi za vzdrževanje različne športne infrastrukture v mestu, hkrati pa na različne načine podpiramo tudi delovanja številnih naših športnih klubov in društev.