NAŠ KLUB

SODNIŠKI ZBOR

Atletski klub Velenje je ponosen, da ima svojo sodniško organizacijo, ki šteje preko 70 sodnikov. Sodniki Zbora atletskih sodnikov Velenje vsako leto sodelujejo, kot delegati, glavni sodniki, sodniki in organizatorji, predavatelji od šolskih do mednarodnih tekmovanj. Vsako leto sodelujejo na več 10 tekmovanjih letno, tako na tekmovanjih, ki jih je organiziral AK Velenje, kot tudi na tekmovanjih po celi Sloveniji. Predstavniki velenjskega sodniškega zbora sodelovali tudi na letnem zboru ZASS, posvetu za delegate in seminarju za glavne sodnike.

Sodniški zbor ima vse ustrezne sodniške naprave in pripomočke za uspešno izvedbo večjih tekmovanj, prav tako imamo enotne uniforme. Zaradi problematike zagotavljanja zadostnega števila sodnikov na posameznih tekmovanjih smo sodelovali z drugimi sodniškimi zbori in s tem zadostili minimalnim kriterijem za organizacijo tekem glede števila sodnikov na tekmovanju.

Tudi v letošnjem letu smo ohranili dobro sodelovanje z ekipo iz PV Investa, ki nam pomaga pri elektronskem merjenju razdalj metov in daljine in ekipo TIMING-a Ljubljana, ki opravlja elektronsko merjenje časov in obdelavo podatkov.

Eden od vrhuncev vsakoletne atletske sezone je organizacija tradicionalnega mednarodnega atletskega mitinga European Athletics Classic v počastitev dneva rudarjev. Na tem mednarodnem mitingu večinoma sodijo sodniki iz domačega zbora, kjer nam pomagajo kolegi sodniki iz ostalih zborov.

Trije sodniki so opravljali naloge delegatov Atletske zveze Slovenije:
  • Andreja Jošt
  • Matija Molnar
  • Darjo Pungartnik
Sedem sodnikov je potrdilo status glavnega sodnika:
  • Aleš Janžovnik
  • Andreja Jošt
  • Bogdan Makovšek
  • Darjo Pungartnik
  • Anita Trupej Šturm.
  • Damijan Selan
  • Suzana Vtič
Zbor atletskih sodnikov Velenje
Rang sodnika
Število članov
NTO (nacionalna tehnična uradna oseba)
3
III rang
12
II rang
15
I rang
40
**********
Predsednik Zbora atletskih sodnikov Velenje
Andreja Oder Grabner
Vsi člani Zbora atletskih sodnikov Velenje
70