NAŠ KLUB

PREDSTAVITEV

Atletika: beseda izvira iz latinskih besed »athlos« – tekmovanje in »athlon« nagrada. 

Je tradicionalen šport, saj prvi zapisi o organizirani atletski dejavnosti segajo v leto 776 pr.n.š., v čas antičnih olimpijskih iger. Danes je atletika globalen, svetovno razširjen šport, s katerim se v svetovnem merilu ukvarja največ ljudi. Zajema tekmovalne in rekreativne oblike in je zdrav način preživljanja prostega časa. Atletika je bazičen šport, saj je gibanje (tek, met, skok) del našega vsakdana. 

Atletski klub Velenje je klub z več kot šestdesetletno tradicijo. Za več desetletno uspešno delo je Atletski klub Velenje leta 2010 prejel zlati grb mestne občine Velenje, najvišje priznanje mestne občine Velenje.

Atletski klub Velenje skrbi za organizirano vadbo in trening atletike v vseh starostnih kategorijah, posveča se razvoju mladih atletov. Prihodnji cilji so usmerjeni v razvoj talentirane mlade generacije, ki trenutno trenira v klubu in odlično nastopa na tekmovanjih v svoji starostni kategoriji. V prihodnjih leti želi klub spodbuditi trening skokov in metov, povečati pa si želimo prepoznavnost tudi na rekreativnem področju in množičnosti.

Poleg osnovne dejavnosti atletskega treninga, je Atletski klub Velenje tudi prizadeven organizator atletskih prireditev na domači mednarodni ravni. Najbolj prepoznavne med njimi so:

  • dvakratna organizacija 1. Lige evropskega ekipnega pokala,
  • dvakratna organizacija SPAR Evropskega prvenstva v krosu,
  • zaradi odlične organizacije je Velenje prvo mesto v Evropi, ki mu je bila organizacija omenjenega prvenstva zaupana dvakrat.
  • Tradicionalni mednarodni European Athletics Classic atletski miting v počastitev dneva rudarjev.

Atletski klub Velenje si prizadeva dejavnosti, povezane z atletiko, razumeti tudi kot razvojne priložnosti, ki jih uresničuje preko projektnega dela. Trajnostni razvoj, promocija atletike, zdrav način življenja, sledenje dobrim praksam, pridobivanje novih znanj in izkušen so del strategije razvoja, ki ga klub uresničuje s projektnim delom in sodelovanjem z uglednimi partnerji

OSVOJENE NAGRADE