NAŠ KLUB

ORGANI IN DELOVNA TELESA

UPRAVNI ODBOR ATLETSKEGA KLUBA VELENJE

Predsednik

Luka Steiner

Podpredsednik

Marjan Hudej

Član

Miran Hudournik

Član

Andreja Jošt

Član

Anton Brodnik

Član

Andreja Oder Grabner

Član

Darjo Pungartnik

Član

Maja Zalaznik

Član

Peter Mraz